Regulamin serwisu

§1

Niniejszy regulamin stanowi porozumienie pomiędzy wydawcą serwisu www.gdzienasylwestra.com nazwanym dalej WYDAWCĄ i użytkownikiem serwisu nazwanym dalej UŻYTKOWNIKIEM.

§2

Serwis internetowy www.gdzienasylwestra.com nazywany dalej SERWISEM, jest stroną internetową prezentującą ogłoszenia ofert sylwestrowych i obiektów noclegowych.

§3

Korzystanie z SERWISU jest całkowicie dobrowolne.

§4

Warunkiem założenia przez UŻYTKOWNIKA konta w SERWISIE jest akceptacja niniejszego regulaminu. UŻYTKOWNIK zgadza się respektować postanowienia niniejszego regulaminu przez cały okres korzystania z serwisu.

§5

Zamieszczanie i aktywacja ogłoszeń  w SERWISIE jest  bezpłatne do odwołania.
Wszystkie ogłoszenia  będą wyświetlały się bez dodatkowych opłat do minimum 1 Września 2018r.  
Przed końcem publikacji UŻYTKOWNIK sam zadecyduje o możliwośći przedłużenia ogłoszenia.

§6

W przypadku dodawania ogłoszeń bezpłatnych możliwe jest dodanie kilku ogłoszeń lub ofert.

 

§7

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do:

 • podawania w treści ogłoszeń informacji zgodnych z prawdą i stanem faktycznym,
 • nie zamieszczania w ogłoszeniach treści niezgodnych z obowiązującym prawem, obraźliwych, zawierających słowa powszechnie uważane za wulgarne lub obelżywe, szerzących nienawiść lub wrogość w stosunku do jakiejkolwiek osoby, grupy osób, systemu poglądów, systemu politycznego,
 • niezamieszczania w ogłoszeniach treści propagujących poglądy polityczne lub religijne,
 • niezamieszczania w ogłoszeniach reklam lub linków do innych serwisów o podobnej tematyce (tzw. baz sylwestrowych, noclegowych itp..) lub oferowanych przez nie produktów (z wyjątkiem birór podróży i biór pośredniczych);

§8

UŻYTKOWNIK bierze pełną odpowiedzialność za treści oraz prawa autorskie materiałów graficznych w zamieszczanych przez siebie ogłoszeniach.

§9

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do:

 • redagowania ofert i wprowadzania poprawek w zamieszczonych ogłoszeniach, jeżeli jest to podyktowane dobrze rozumianym interesem UŻYTKOWNIKA i WYDAWCY,
 • usuwania, bez dodatkowych wyjaśnień, ogłoszeń lub fragmentów ogłoszeń niezgodnych z formułą serwisu, a w szczególności ogłoszeń lub ich części zawierających treści niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 • usuwania, bez dodatkowych wyjaśnień, linków, znaków graficznych typu "logo" lub jakichkolwiek części zamieszczonych ogłoszeń, mających charakter reklamy lub służących przekierowaniu osób poszukujących ofert sylwestrowych, obiektów noclegowych na inne strony internetowe o podobnej tematyce, tj strony internetowe tzw. baz sylwestrowych, noclegowych lub strony internetowe prezentujące ich produkty lub usługi,
 • wprowadzania, w razie konieczności, krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu,
 • wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, bez uprzedniego bezpośredniego (np. przez e-mail) powiadamiania UŻYTKOWNIKA - zmiany obowiązują od chwili opublikowania w SERWISIE,
 • wprowadzania zmian w wysokości opłaty za aktywację ogłoszenia lub wyróżnienie ogłoszenia;
   

§10

WYDAWCA nie gwarantuje korzyści z zamieszczania ogłoszenia, co UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości i z czym się zgadza.

§11

WYDAWCA zobowiązuje się dbać o należyte funkcjonowanie SERWISU oraz kontrolować na bieżąco umieszczane w nim treści.